logo-av-website

Welkomstbrief CONCEPT

Geplaatst op 24-11-2017  -  Categorie: Algemeen

Lidnummer:

Regio:

 

 

 

Geachte ,

 

Hartelijk welkom als lid bij de ApneuVereniging

 

U heeft zich recent aangemeld als nieuw lid, daarom sturen wij u dit welkomstpakket. Wij willen u hiermee graag de weg wijzen naar veel bruikbare informatie over apneu en hopen dat u er in de praktijk veel profijt van zult hebben. Door uw lidmaatschap steunt u tevens het werk van de vereniging.  

Wij zijn een optimistische patiëntenvereniging. Osas is weliswaar een chronische aandoening, maar bij een zo vroeg mogelijke, juiste diagnose en goede behandeling kan iemand vaak weer geheel zonder beperkingen functioneren of eventuele verdere schade voorkomen.

 

  • In de bijgesloten ledenwijzer vindt u de bronnen van informatie en contact verder uitgesplitst
  • Ook bijgevoegd is het laatste nummer van het ApneuMagazine

Voor u persoonlijke lidmaatschap zijn de volgende zaken van belang

 

Inloggen op MijnApneuVereniging

U kunt in mijnApneuVereniging uw eigen gegevens die onze administratie inzien en indien nodig wijzigingen. Ook vindt u daar uw facturen en correspondentie met de vereniging en kunt u de 5 laatste jaargangen van het ApneuMagazine napluizen op voor u interessante informatie, en meer.

 

De inlog procedure is als volgt

(eCaptain inlog procedure nieuw lid)

 

Als u ingelogd bent, kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen naar uw voorkeur, zodat u het goed kunt onthouden. Uiteraard kunt u uw gegevens ook laten onthouden op uw vertrouwde computer of tablet (is dit zo?).

 

Contributie

Uw contributie is vastgesteld op € 27,50 per kalenderjaar (na aftrek van € 2,50 korting bij betaling per automatische incasso. Als u later in het jaar lid bent geworden, betaalt u alleen voor de nog niet verstreken hele maanden. U hebt aangegeven ons te machtigen tot het automatisch incasseren van de contributie. Binnenkort schrijven wij het hieronder vermelde bedrag af via automatische incasso van het vermldeuw bankrekening . Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving dan heeft u 56 dagen de tijd om het bedrag door uw bank terug te laten storten.

 

Een tip: Veel zorgverzekeraars vergoeden in aanvullende pakketten de contributie van een patiëntenvereniging. Informeer even bij uw verzekeraar.

 

De ApneuVereniging heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is aangesloten bij de zorgkoepels Patientenfederatie Nederland en Ieder(in). l

 

Opzegging Het lidmaatschap van de ApneuVereniging kan jaarlijks vóór 1 december schriftelijk worden opgezegd en het stopt dan op 31 december van dat jaar. Opzeggen kan online na inloggen via de website door te klikken op mutaties. U kunt ook mailen naar ofni.[antispam].@apneuvereniging.nl of een brief sturen naar ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn kunt oook ee of per brief.  

 

Uw actuele gegevens zijn 

Lidnummer: 

Regio: 

Bedrag eerste factuur over 2017:

Bankrekeningnummer                                                  

BIC:

Naamstelling: 

 

Wij wensen u veel profijt van uw lidmaatschap toe.

 

Met vriendelijke groet,

 handtekening-pietheijn-tbv-welkomstbrief

Drs. Piet-Heijn van Mechelen, Voorzitter

 

Bijlagen

-Ledenwijzer

-ApneuMagazine